DiCaprios dan­ske dar­ling af­slø­rer druk­tip

BT - - TV/RADIO -

Su­per­model­len Ni­na Ag­dal har flashet for­mer­ne på for­si­den af det le­gen­da­ri­ske ma­ga­sin Sports Il­lu­stra­ted og i dyrt un­der­tøj for det eks­klu­si­ve lin­geri­brand Vi­cto­ria’s Secret.

Tid­li­ge­re har den 24-åri­ge dan­ske dar­ling for­talt, at krop­pen kra­e­ver sund mad og tra­e­ning for at for­bli­ve top­tu­net, men den står ikke ude­luk­ken­de kun på squats og spi­natbla­de, forta­el­ler hun nu.

Man kan nem­lig sag­tens sta­dig ha­ve det sjovt, sip­pe champag­ne og ske­je ud, uden at for­mer­ne bli­ver flom­me­de.

»Jeg prø­ver på ikke at drik­ke for man­ge kal­o­ri­er, og der er ret man­ge kal­o­ri­er i al­ko­hol. Så jeg prø­ver at be­gra­en­se ind­ta­get af sta­er­ke drinks,« forta­el­ler Ag­dal i et in­ter­view med me­di­et Pa­ge Six og kom­mer sam­ti­dig med sit tip­sy-tip.

»Jeg el­sker champag­ne. Det, man kan gø­re, hvis man vil ha­ve et par glas champag­ne, er og­så at til­fø­je et shot vod­ka. Så man drik­ker to glas champag­ne med et vod­kas­hot i, og så er du godt kø­ren­de. Der er fa­er­re kal­o­ri­er i,« ly­der det fra Ag­dal.

Om vod­kas­hots og champag­ne står på me­nu­en, el­ler om hun ude­luk­ken­de le­ver af ka­er­lig­hed og kil­de­vand for ti­den, af­slø­rer Ag­dal dog ikke.

I mid­ten af juli duk­ke­de der bil­le­der op af dan­ske­ren i fin­ger­flet­te­ri, ka­er­li­ge kys og he­de om­fav­nel­ser med Hol­lywood­stjer­nen Leo­nar­do DiCaprio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.