FCMs stør­ste salg igen­nem ti­den

BT - - SUPERLIGA -

Der er lagt op til stor­salg i FC Midtjyl­land, hvor le­del­sen er klar til at la­de 21-åri­ge Pio­ne Si­sto skif­te til ud­lan­det for et stort mil­li­onbe­løb. BT er­fa­rer fra ve­lun­der­ret­te­de kil­der, at pri­sen på Pio­ne Si­sto lig­ger på om­kring 45 millioner kro­ner. Og lyk­kes det at sa­el­ge den ele­gan­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.