Out­si­der­ne

BT - - TOUR DE FRANCE -

Selv­om det må ha­ve gi­vet nog­le grå hår in­ter­nt på BMC-hol­det, var det en stor sejr for un­der­hold­nin­gen, da Tejay Van Gar­de­ren blev sat på gårs­da­gens eta­pe. Ri­chie Por­te bli­ver der­med ikke la­en­ge­re holdt i snor og kan nu angribe, som det pas­ser ham. Det ud­nyt­te­de han flot på det af­gø­ren­de bjerg, hvor kun Froo­me kun­ne va­e­re med. Por­tes mål er fortsat en po­di­e­plads i Pa­ris, men det aen­drer ikke på, at han sta­dig er 1 mi­nut og 34 se­kun­der fra lø­bets tred­je­plads in­den da­gens en­kelt­start. Det bli­ver sva­ert at hen­te det he­le ind allerede i dag mod en over­ra­sken­de vel­kø­ren­de Adam Ya­tes (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge), men det er be­stemt ikke umu­ligt.

Husk på, at Por­te var fly­ven­de på bjerg­pro­lo­gen i Critéri­um du Daup­hiné i sid­ste må­ned, hvor han slog Froo­me. Det vir­ker til, at den lil­le tas­ma­ner sta­dig er i for­ry­gen­de form, men det skal han og­så va­e­re, MIK­KEL CONDÉ, CYKELEKSPERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.