Fa­vo­rit­ter­ne

BT - - TOUR DE FRANCE -

Ef­ter sin knu­sen­de sejr på Tou­rens før­ste en­kelt­start må Tom Du­moulin igen i dag na­ev­nes som en af top­fa­vo­rit­ter­ne. Det skyl­des isa­er de før­ste fi­re km på flad vej, hvor hol­la­en­de­ren vil kun­ne ny­de godt af sin enor­me mo­tor. De stej­le pas­sa­ger op mod den før­ste mel­lem­tid vil ikke va­e­re til Du­moul­ins for­del, men det vil de ef­ter­føl­gen­de ki­lo­me­ter med fi­re til fem pro­cent i snit i den grad va­e­re. Hvis han kan hol­de høj fart her og ikke ta­be for me­get tid på de sid­ste stej­le styk­ker, er der go­de mu­lig­he­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.