Go­de mu­lig­he­der for dansk suc­ces

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn vi­ste vej­en i Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen med 6-0 over Crus­a­ders, og nu ga­el­der det så de tre dan­ske hold i Eu­ro­pa Le­ague.

Skal man tro Dan­ske Spil, skal der va­e­re go­de mu­lig­he­der for, at Dan­mark har al­le fi­re hold klar til na­e­ste run­de. Her får man nem­lig od­ds 2,05 på, at bå­de Brønd­by, FC Midtjyl­land og Søn­derjyske kla­rer den.

Her er det pri­ma­ert Søn­derjyske, som er det sto­re spørgs­måls­tegn ef­ter sej­ren på 2-1 i den før­ste kamp, da bå­de Brønd­by og spe­ci­elt FC Midtjyl­land står med sa­er­de­les go­de kort på hån­den.

»FCK er vi­de­re i Eu­ro­pa, og det er ikke umu­ligt, at de tre an­dre dan­ske hold føl­ger ef­ter. Spe­ci­elt Søn­derjyskE er dog på en sva­er op­ga­ve i Strøms­god­set, og der­for får man 1,70 på, at mini­mum ét hold snub­ler,« si­ger od­ds­sa­et­ter Azad Cor­lu fra Dan­ske Spil.

FOTO: PER KJAERBYE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.