St­ef­fen Dam

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

er BTs spil­eks­pert og har be­ska­ef­ti­get sig pro­fes­sio­nelt med spil i 15 år. Si­den 2001 har St­ef­fen va­e­ret fast le­ve­ran­dør af go­de, so­li­de fi­du­ser i BT. Han har blandt an­det ramt 13 rig­ti­ge til en mil­li­on kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.