DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ROSKIL­DE - HO­BRO DAN­MARK 1. DI­VI­SION, KLOK­KEN 18:00

ROSKIL­DE FÅR PO­INT I KAM­PE N Ho­bro er den sto­re fa­vo­rit i 1. di­vi­sion, men det vir­ker nu sta­dig lidt vildt, at de skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter. De frem­står som en dår­li­ge­re ud­ga­ve af det hold, der blev bla­est ud af Su­per­liga­en, og selv om Ove Pedersen har få­et tid til at sa­et­te sit pra­eg på hol­det, er det ikke helt åben­lyst, at de skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter hér. Roskil­de har godt nok mi­stet Ni­ko­laj Han­sen, men har hen­tet so­lid forstaerkning ind i Na­est­ved-an­fø­rer Da­ni­el Jør­gen­sen og har set gan­ske fi­ne ud i test­kam­pe­ne. Der skal va­e­re fin va­er­di i, at Roskil­de ikke ta­ber den­ne pre­mi­e­re. Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.