DEN FAVORABLE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STRØMS­GOD­SET - SØN­DERJYSKE EU­RO­PA LE­AGUE KVAL., KLOK­KEN 19:00

OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN Der må va­e­re lagt i ov­nen til mål i den­ne kamp. Strøms­god­set spil­ler me­get of­fen­sivt på hjem­me­ba­ne, og det la­ves der na­ep­pe om på i af­ten med tan­ke på, at de er bag­ud ef­ter det før­ste mø­de. Søn­derjyske har ikke vist over­be­vi­sen­de for­svars­spil så langt i sa­e­so­nen, hvil­ket ha­en­ger sam­men med, at man har solgt Jo­ao Pe­reira og har Ke­es Lu­i­jckx ska­det, men er sta­dig dyg­ti­ge til at ska­be chan­cer, hvil­ket de og­så be­vi­ste i den før­ste kamp. Kam­pen spil­les til­med på kunst­gra­es, hvil­ket kun bur­de va­e­re en for­del for et spil på man­ge mål. Spil der­for »over 2,5 mål«. Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.