Statsad­vo­kat: Ger­nings­mand i Ni­ce hav­de hja­el­pe­re

BT - - NIEUWS -

NI­CE-TERROR Ger­nings­man­den bag an­gre­bet i Ni­ce, hvor en last­bil plø­je­de ind i en men­ne­ske­ma­eng­de på strand­pro­me­na­den, fik hja­elp til at plan­la­eg­nin­gen, si­ger statsad­vo­ka­ten i Pa­ris, François Mol­ins. Ger­nings­man­den, den 31-åri­ge Mo­ha­med La­hou­aiej-Bouhlel, plan­lag­de an­gre­bet i må­neds­vis, med­del­er statsad­vo­ka­ten iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Fi­re ma­end og en kvin­de, som blev an­holdt i kølvan­det på last­bil­mas­sa­kren i Ni­ce, skal ef­ter­for­skes for terror, op­ly­ser Mol­ins. Iføl­ge ham var de in­vol­ve­ret i for­be­re­del­sen af an­gre­bet. De fem vil­le bli­ve stil­let for en dom­mer i går. Statsad­vo­ka­ten si­ger, at an­kla­ge­myn­dig­he­den har bedt dom­mer­ne om at rej­se for­mel sig­tel­se for blandt an­det at ha­ve va­e­ret med til at plan­la­eg­ge et ter­r­or­an­greb.

84 men­ne­sker blev dra­ebt, da La­hou­aiej-Bouhlel kør­te en 19 ton tung last­bil ind i en stor men­ne­ske­ma­eng­de, der var sam­let på Frank­rigs na­tio­nal­dag, Ba­stil­le­da­gen, for at se fyr­va­er­ke­ri på strand­pro­me­na­den i den syd­fran­ske ba­de­by.

FREDAG 22. JULI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.