Nu vil Ade­le va­e­re for­fat­ter

BT - - NIEUWS -

FORFATTERDRØMME Ef­ter at ha­ve vun­det et utal af an­er­kend­te pri­ser, her­i­blandt 10 Gram­my-sta­tu­et­ter, har den blot 28-åri­ge Ade­le for al­vor slå­et fast, at hun er en af nu­ti­dens stør­ste sang­ta­len­ter. Nu la­der det dog til, at ’Rol­ling In The De­ep’-mu­si­ke­ren har an­dre drøm­me, hvori sang og kla­ver­spil ik­ke ind­går. Un­der en kon­cert i den ame­ri­kan­ske by Chi­ca­go for­tal­te Ade­le sit pu­bli­kum, at hun har en am­bi­tion om at la­e­re at skri­ve, så hun kan for­fat­te en ro­man. Det skri­ver det bri­ti­ske me­die Daily Mir­ror.

»Jeg vil ger­ne skri­ve en bog,« for­tal­te Ade­le un­der sin kon­cert i Chi­ca­go iføl­ge Daily Mir­ror og fort­sat­te:

»Jeg er ik­ke så god til den slags, men jeg vil ger­ne la­e­re det og ef­ter­føl­gen­de for­sø­ge at skri­ve en bog.«

San­ge­r­in­den slår dog fast, at hun end­nu ik­ke ved, hvad hen­des frem­ti­di­ge ro­man skal hand­le om. Ly­køn­ske­de fans på fri­er­fød­der Det er langt­fra før­ste gang, at Ade­le får skabt en at­mos­fa­e­re til si­ne kon­cer­ter, hvor bå­de hun og pu­bli­kum kan de­le per­son­li­ge hi­sto­ri­er og øje­blik­ke.

Un­der tur­ne­en med al­bum­met ’25’ var der en til­sku­er i den bri­ti­ske ho­ved­stad Lon­don, som be­slut­te­de sig for at fri til sin ka­e­re­ste midt un­der Ade­les kon­cert. ’Hel­lo’-san­ge­ren kald­te straks det ny­for­lo­ve­de par op på sce­nen, hvor hun bå­de ud­del­te kram og ly­kønsk­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.