Fe­rie i Frank­rig

BT - - NIEUWS -

Prins Jo­a­chim, prin­ses­se Marie og de­res to fa­el­les børn, sy­våri­ge prins Hen­rik og fi­re­åri­ge prin­ses­se At­he­na, har net­op til­bragt nog­le da­ges fe­rie på re­gent­par­rets fran­ske som­mer­re­si­dens Cha­teau de Cayx sam­men med prins Hen­rik. Det vi­ser et som­mer­bil­le­de, som kon­ge­hu­set har delt på Fa­ce­book. Fa­mi­li­en var fra­va­e­ren­de til den år­li­ge som­mer­fo­to­gra­fe­ring på Grå­sten Slot i fre­dags, hvor dron­ning Mar­gret­he, prins Hen­rik, kron­prin­s­par­ret og de­res fi­re børn samt de­le af fa­mi­li­en fra Ber­le­burg delt­og. Den­gang op­ly­ste kon­ge­hu­set til BT, at prins Jo­a­chim og prin­ses­se Marie holdt fe­rie i ud­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.