En mil­li­ard bru­ger Fa­ce­books be­sked-app

BT - - DEBAT -

For to år si­den fik be­sked-funk­tio­nen i Fa­ce­book sin egen app. Ons­dag kun­ne Fa­ce­book op­ly­se, at den un­ge app al­le­re­de har fle­re end en mil­li­ard bru­ge­re.

Der­med er Mes­sen­ger, som ap­pen hed­der, ble­vet den tred­je app fra Fa­ce­book med så man­ge bru­ge­re. Mes­sen­ger er mo­bil­ver­sio­nen af den del af Fa­ce­book, der til­la­der bru­ger­ne at sen­de be­ske­der til hin­an­den.

App’ens va­ekst un­der­stre­ger Fa­ce­books do­mi­nans på mar­ke­det for ap­pli­ka­tio­ner til mo­bil­te­le­fo­ner. De tre mest hen­te­de ap­pli­ka­tio­ner er nu al­le sam­men ejet af Fa­ce­book.

Og­så In­s­ta­gram, Fa­ce­books app til bil­led­del­ing, vok­ser. Ved sid­ste op­gø­rel­se hav­de ap­pen til over 500 mil­li­o­ner bru­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.