Skrø­ner blev hans ska­eb­ne

BT - - DEBAT -

Selv har Jørn Ri­el »kla­ret sig ud­ma­er­ket uden« an­er­ken­del­sen, sag­de han i 2011, da han og­så blev spurgt, hvad han ger­ne vil­le ha­ve, at laeserne tog med sig fra hans bøger.

»Det har jeg egent­lig al­drig ta­enkt over. Jeg hå­ber blot, at de kan ha­ve det li­ge så godt i sel­skab med de men­ne­sker i Grøn­land, som jeg har det.«

I sep­tem­ber ud­kom­mer Jørn Riels erin­drin­ger. Den ba­e­rer selv­føl­ge­lig tit­len: ’Mit livs skrø­ne’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.