Så­dan fri­e­de jeg

BT - - DEBAT -

VILD MED DANS-VIN­DER Den pro­fes­sio­nel­le dan­ser Mads Vad fri­e­de til sin ka­e­re­ste i for­å­ret, og 22-åri­ge Na­na Strand tø­ve­de ik­ke med at si­ge ja. Indtil nu har par­ret kun delt den go­de nyhed med de­res na­er­me­ste, men den 31-åri­ge dan­ser er nu klar til at forta­el­le om sit fri­e­ri.

»Det ske­te i Ska­gen, for den by er lidt li­ge­som vo­res hel­le. Jeg fri­e­de til Na­na, mens vi ba­re var os to sam­men. Jeg vil­le ger­ne ha­ve, at det ba­re var vo­res ting. Og så hav­de jeg in­vi­te­ret nog­le af vo­res ven­ner og ve­nin­der som en over­ra­skel­se,« for­kla­rer Mads Vad til Ritzau Fo­kus.

Dan­se­ren, der til dag­lig dri­ver to dan­sesko­ler i hen­holds­vis Aar­hus

VEJ­RET I DAG

og Ran­ders, hav­de dog sva­ert ved at hol­de på sin sto­re hem­me­lig­hed.

»Jeg ple­jer jo ik­ke at hol­de ting skjult for Na­na, og da slet ik­ke no­get, der er så stort. Det var helt ma­er­ke­ligt, og hun hav­de må­ske og­så lu­ret, at der var no­get i gang,« gri­ner han.

Par­ret, der har va­e­ret ka­e­re­ster si­den 2014, vil­le ger­ne vaen­ne sig til den nye ti­tel som for­lo­ve­de, in­den of­fent­lig­he­den blev ind­vi­et, og der­for har hver­ken Mads Vad el­ler Na­na Strand af­slø­ret no­get på de so­ci­a­le me­di­er, for­kla­rer dan­se­ren. Plan­la­eg­ger i eget tem­po »Vi har ik­ke haft me­ga travlt med forta­el­le om det, og vi vil ger­ne plan­la­eg­ge det he­le i vo­res eget tem­po. Na­na skal f.eks. og­så li­ge va­e­re fa­er­dig med sin ba­chel­or på uni­ver­si­te­tet, in­den vi bli­ver gift, så vi har mas­ser af tid,« si­ger Mads Vad.

Nu ny­der det fo­rel­ske­de par at va­e­re for­lo­ve­de og bru­ger blandt an­det ti­den på at rej­se ef­ter en lidt hek­tisk pe­ri­o­de, forta­el­ler Vild med Det ske­te i Ska­gen, for den by er lidt li­ge­som vo­res hel­le. Jeg fri­e­de til Na­na, mens vi ba­re var os to sam­men. Jeg vil­le ger­ne ha­ve, at det ba­re var vo­res ting

SOLEN I DAG

dans-vin­de­ren, der sam­men med Ce­ci­lie Ho­t­her vandt kon­kur­ren­cen i 2010 og igen tog tro­fa­e­et med bord­ten­nis­spil­le­ren Mie Skov i 2013. Stor fan af cykling »Vi har li­ge va­e­ret på Mall­orca, som er en skøn ø. Vi har gå­et mas­ser af tu­re, kørt rundt i bjer­ge­ne og ba­re slap­pet fuld­sta­en­dig af,« forta­el­ler han.

Nu er den hø­je dan­ser for en kort pe­ri­o­de hjem­me i Dan­mark, in­den han igen dra­ger mod ud­lan­det. Han er nem­lig stor fan af cykling, og skal sam­men med nog­le ven­ner til Pa­ris.

»Vi skal stå på Champs-Élysées, når Tour de Fran­ce-ryt­ter­ne kom­mer. Det bli­ver så fedt,« si­ger Mads Vad. /ritzau/FO­KUS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.