BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’Ud­kants­ma­eg­ler­ne

Do­ku­men­tar­se­rie Jeg fik ik­ke set før­ste af­snit af se­ri­en om, hvor­dan det er at va­e­re ejen­doms­ma­eg­ler i ’ud­kants­dan­mark’. Men det skal ik­ke af­hol­de mig fra at føl­ge med fra nu af. Som fan af det man­ge­åri­ge an­det tv-hit ’Ham­mer­slag’, hvor hu­se­ne of­te bli­ver solgt re­la­tivt hur­tigt, skal det bli­ve in­ter­es­sant at se, hvor­dan ejen­doms­ma­eg­ler­ne kla­rer sig. BENJA­MIN MUNK LUND Sport­s­chef

Tour de Fran­ce

Sport Selv­om klas­se­men­tet er af­gjort, er det al­tid spa­en­den­de at se den sid­ste eta­pe i Tour de Fran­ce. Når fel­tet be­gi­ver sig ud på de sid­ste om­gan­ge på rund­stra­ek­nin­gen i Pa­ris, bli­ver det enormt eks­plo­sivt, for­di det er så pre­sti­ge­fyldt for sprin­ter­ne at vin­de på ChampsÉlysées. Det ser jeg frem til at føl­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.