Vi ses i Pa­ris

BT - - TV-GUIDE -

de ufat­te­li­ge stig­nin­ger i Al­per­ne. De er styr­tet, og de har rejst sig igen. Søn­da­gens 21. eta­pe er og­så tu­rens sid­ste. Og den om­fat­ter 113 ki­lo­me­ter igen­nem fladt land­skab fra Chan­til­ly til Pa­ris.

I stu­di­et sid­der bl.a. Jør­gen Leth og Den­nis Rit­ter klar til at kom­men­te­re og fi­lo­so­fe­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.