Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Co­lin Todd har over­ta­get tra­e­ne­ransva­ret i Es­b­jerg i som­mer­pau­sen og får hjem­me­ba­ne­de­but mod den va­erst ta­en­ke­li­ge mod­stan­der: de for­sva­ren­de me­stre fra F.C. København. Det se­ne­ste mø­de var i maj må­ned, hvor "Lø­ver­ne" vandt sik­kert 4-1 på Blue Wa­ter Are­na - og kø­ben­hav­ner­ne har få­et en for­ry­gen­de start på den nye sa­e­son. TV3+: 16.00 De grøn­ne slag­te­reDe to slag­ter­s­ven­de Bjar­ne og Svend er tra­et­te af at sla­ve for den brov­ten­de og bed­re­vi­den­de Hol­ger, der kon­stant hå­ner dem. Der­for la­ver de de­res egen for­ret­ning i ud­kan­ten af by­en, men kon­kur­ren­cen er hård, og kun­der­ne bli­ver va­ek. Først da Svend ved lyk­kens ugun­st kom­mer på en idé til pro­duk­tet "kyl­le­ryl­le", strøm­mer kun­der­ne til. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.