Tour de Fran­ce

BT - - TV-GUIDE -

Årets Tour er ved at va­e­re for­bi. Ryt­ter­ne kan nu sid­de og hyg­ge sig i fel­tet de sid­ste 113 ki­lo­me­ter ind mod Pa­ris og se til­ba­ge på tu­sind­vis af til­ba­gelag­te ki­lo­me­ter, mas­ser af dra­ma og man­ge in­ten­se op­gør. En fest­dag, der be­gyn­der i Chan­til­ly og kul­mi­ne­rer, når ryt­ter­ne ram­mer Champs-Élysées og et spur­top­gør mod mål­stre­gen. TV 2: 16.10

Bri­ten Ja­mes Hunt fra McLa­ren og østri­ge­ren Niki Lau­da fra Fer­ra­ri er su­per­stjer­ner i For­mel 1 i 1970'er­ne. Hunt er en play­boy, der le­ver det sø­de liv og ta­ger vil­de chan­cer på ra­cer­ba­nen. Lau­da er en sky per­son, der har en na­er­mest vi­den­ska­be­lig til­gang til mo­tor­spor­ten. Når de to for­skel­li­ge tem­pe­ra­men­ter mø­des på ba­nen, slår det gni­ster. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.