Ken­der du ...

DAGENS TIP tirs­dag

BT - - TV-GUIDE -

An­ne Glad og Flem­m­ing Møl­d­rup be­sø­ger en 260 kva­drat­me­ter stor her­skabs­lej­lig­hed i hjer­tet af København. Bo­li­gen rum­mer en im­po­ne­ren­de gar­dero­be og en pe­nis­for­met snap­se­kan­de, som får smilet frem. Des­u­den sa­et­ter va­ert Mads St­ef­fen­sen dem på en sa­er­lig op­ga­ve, der af­slø­rer, at i hvert fald én af eks­per­ter­ne over­ho­ve­det ik­ke sto­ler på ham. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.