Størst

DAGENS TIP ons­dag

BT - - TV-GUIDE -

Pe­ter In­ge­mann er sam­men med kol­le­ger­ne Ras­mus Tant­holdt og Mor­ten An­ker­dal ta­get til Rio de Ja­neiro. Sam­men og hver for sig ud­for­sker de by­en, der som den før­ste i Sy­da­me­ri­ka no­gen­sin­de skal va­e­re va­ert for de olym­pi­ske le­ge. Sam­men ta­ger de til et brag af en kamp mel­lem to af Rio's stør­ste fod­bold­klub­ber på det le­gen­da­ri­ske sta­dion Ma­ra­ca­na. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.