14.30

BT - - TOUR DE FRANCE -

Sti­li­stisk bli­ver op­ga­ven gre­bet an på me­get for­skel­li­ge må­der. Den­nis Rit­ter mul­ti­ta­sker på im­po­ne­ren­de vis. Hans blik går i pen­dul­gang fra com­pu­ter til iPad til tv-ska­erm og så til­ba­ge igen. Rolf Sørensen er om­vendt helt af­slap­pet og vip­per frem og til­ba­ge på klap­sto­len. In­di­mel­lem trip­per han vold­somt med fød­der­ne, som om at han cyk­ler ved si­den af ryt­ter­ne, vi ser på ska­er­men. Jør­gen Leth sid­der stil­le og fo­ku­se­rer mest på tv-bil­le­der­ne, og han er som of­test den før­ste til at be­ma­er­ke, når der sker uven­te­de ting i lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.