09:05

BT - - TOUR DE FRANCE -

Rolf Sørensen an­kom­mer til må­l­by­ens ’zo­ne te­ch­nique’ - om­rå­det, hvor al­le tv-sta­tio­ner hver dag op­byg­ger et lil­le sam­fund be­stå­en­de af så­kald­te OB­vog­ne, utal­li­ge ki­lo­me­ter led­ning og mas­ser af klap­sto­le - na­e­sten sam­ti­dig med Den­nis Rit­ter. Men Sørensen går ik­ke i bok­sen som Rit­ter. Han tra­ver først rundt mel­lem al­le tv-sta­tio­ner­ne og hil­ser på gam­le ven­ner og tid­li­ge­re ri­va­ler fra lan­de­vej­en. Her­ef­ter hop­per han i cy­keltø­jet og rul­ler en tur på ru­ten. Den­ne dag er det en gi­ven­de tur, for han mø­der den tid­li­ge­re Tour-vin­der Vin­cen­zo Ni­ba­li og får et par hi­sto­ri­er, som han kan bru­ge i sin kom­men­te­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.