12.00

BT - - TOUR DE FRANCE -

Et af dagens høj­de­punk­ter for Jør­gen Leth er be­sø­get hos Phi­lip­pe - kok­ken i den mo­bi­le kan­ti­ne, som TV2-me­d­ar­bej­der­ne hver dag spi­ser frokost ved. Ma­den hos Phi­lip­pe er ’frem­ra­gen­de’ og no­get, man vir­ke­lig ser frem - isa­er i ly­set af at af­tens­ma­den of­test be­står af tre­kan­te­de sandwich fra mo­tor­vej­stank­sta­tio­ner­ne. Det er ik­ke al­tid, at Den­nis Rit­ter til­la­der sig selv et be­søg hos Phil­lip­pe - men den­ne dag er der li­ge tid til at kom­me ud af bok­sen i 15 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.