14.00

BT - - TOUR DE FRANCE -

Rolf Sørensen slut­ter sig til de to an­dre - 10 mi­nut­ter før ud­sen­del­sen be­gyn­der. Den­nis Rit­ter bri­e­fer hur­tigt si­ne to kol­le­ga­er om, hvad han ger­ne vil la­eg­ge ud med at snak­ke om. Kon­cen­tra­tio­nen pe­a­ker i dis­se mi­nut­ter, og der er me­get stil­le. Som var det en rum­ra­ket, der skul­le af­fy­res, ta­el­ler en stem­me hjem­me­fra ned. ’Tre mi­nut­ter til ud­sen­del­se’, ’to mi­nut­ter’, ’et mi­nut’, ’30 se­kun­der...god for­nø­jel­se, ven­ner’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.