11.00

BT - - TOUR DE FRANCE -

Et par ti­mer ef­ter de to an­dre an­kom­mer Jør­gen Leth til TV2-lej­ren. Han er al­le­re­de fo­ku­se­ret på op­ga­ven, der ven­ter, og han vil helst sid­de for sig selv og la­e­se dagens avi­ser. Han ad­va­rer selv om, at han i den­ne fa­se er ’ir­ri­ta­bel’ og ik­ke i snak­ke­hu­mør. Jør­gen Leth for­kla­rer, at hans dag om­hyg­ge­ligt er byg­get op om­kring en hånd­fuld ru­ti­ner - og den ind­le­den­de avisla­es­ning er en de vig­tig­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.