14.10

BT - - TOUR DE FRANCE -

Ud­sen­del­sen er i gang. Den­nis Rit­ter la­eg­ger ud med en for­be­redt vel­komst. Her­ef­ter kom­men­te­rer Jør­gen Leth på tv-bil­le­der­ne, der vi­ser en gletsjer i Mont Blan­cb­jerg­ka­e­den. Og Rolf Sørensen føl­ger op med at forta­el­le om den dril­ske ru­te, der ven­ter ryt­ter­ne på dagens en­kelt­start. Og på den­ne må­de får de al­le tre talt sig var­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.