Fa­vo­rit­ter­ne

BT - - TOUR DE FRANCE -

Hvis klas­se­ments­ryt­ter­ne en­de­lig be­slut­ter sig for at kø­re om sej­ren, må top­fa­vo­rit­ten igen va­e­re Chris Froo­me (Team Sky). Han sat­te tin­ge­ne på plads på tors­da­gens en­kelt­start, men det be­ty­der ik­ke, at han er fa­er­dig med at vin­de end­nu. Selv­om det be­ty­der me­get at vin­de i gult, er det ik­ke helt det sam­me, når det sker på en en­kelt­start. Hvis fa­vo­rit­ter­ne sta­dig er sam­men på de sid­ste par ki­lo­me­ter, vil jeg ik­ke bli­ve over­ra­sket, hvis Froo­me sa­et­ter et an­greb ind på eta­pe­sej­ren. Her­ef­ter må vi så se om de an­dre har no­get at sva­re igen med.

Umid­del­bart vir­ker det til, at Ri­chie Por­te (BMC) er den ene­ste, der kan mat­che Froo­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.