Fi­na­len

BT - - TOUR DE FRANCE -

I by­en Ver­vex be­gyn­der det for al­vor at gå opad igen. Her­fra er de sid­ste 10 km stort set li­ge op i him­len. De før­ste 2,5 km er af­sin­dig stej­le med to­cif­re­de stig­nings­pro­cen­ter. Her­ef­ter fal­der pro­cen­ter­ne lidt over et par ki­lo­me­ter, in­den de sid­ste fi­re km sti­ger med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.