DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OL na­er­mer sig stil­le og ro­ligt, og det be­ty­der og­så, at book­ma­ker­ne er ved at va­e­re på ba­nen med od­ds på hvem der snup­per me­dal­jer i de for­skel­li­ge di­sci­pli­ner.

En af de tra­di­tio­nel­le me­dal­je­slu­ge­re for Dan­mark er bad­min­ton, men skal man tro book­ma­ker­ne, så kom­mer hver­ken Vik­tor Axel­sen el­ler Jan Ø. Jør­gen­sen på me­dal­jeskam­len.

Axel­sen vur­de­res med bedst chan­cer for guld i 10 gan­ge pen­ge­ne, mens Jan Ø. Jør­gen­sen er at fin­de i od­ds 14,00 hos Dan­ske Spil, som har Lee Chong Wei som de­res fa­vo­rit.

»Vik­tor Axel­sen er det bed­ste dan­ske bud på en OLguld­me­dal­je i her­re­sing­le, men vi me­ner, at Lee Chong Wei, Lin Dan og Chen Long er et styk­ke for­an Vik­tor. De har og­så den ru­ti­ne, der skal til ved et OL« si­ger od­ds­sa­et­ter Mads Mor­ten­sen fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.