1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Opryk­kero­p­gør i den na­est­bed­ste ra­ek­ke i Østrig, som ik­ke teg­ner må­l­rigt. Sagen er nem­lig den, at beg­ge klub­ber har mi­stet de­res su­ve­ra­e­ne top­sco­rer i som­mer­pau­sen til stør­re klub­ber. Hos BW Linz er Yusuf Otu­banjo for­s­vun­det, mens det hos Wat­tens er Si­mon Zan­gerl, der nu er hi­sto­rie i klub­ben, og han la­ve­de van­vit­ti­ge 32 mål i blot 30 kam­pe i op­ryk­nings­sa­e­so­nen. Er­stat­nin­ger­ne har ik­ke i na­er­he­den af sam­me ni­veau, og da det i for­vej­en er en pre­mi­e­re­kamp, hvor spil­let ik­ke helt fun­ge­rer end­nu, vir­ker det op­lagt at gå ef­ter mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.