1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Be­dømt ud fra før­ste run­de kan det godt vir­ke un­der­ligt at sat­se på Vi­borg, men det er sva­ert at tro, at de kan pra­este­re så dår­ligt en gang til. Den­ne kamp pas­ser dem og­så mar­kant bed­re i den for­stand, at de kan stil­le sig ned og spil­le på om­stil­lin­ger, hvil­ket Vi­borg er gan­ske go­de til, selv om det er et tab, at hver­ken Kri­stof­fer Pal­le­sen el­ler Ser­ge De­blé er ble­vet de­res ska­der kvit. AGF mang­ler dog og­så en stor pro­fil i Mor­ten »Dun­can« Ras­mus­sen og i sid­ste sa­e­son hen­te­de Vi­borg så­le­des syv ud af ni mu­li­ge po­int mod AGF. Der­for spil­les hér X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.