’De måt­te lø­be for­bi

BT - - NYHEDER -

KAOS Om­kring 18-ti­den ud­brød der plud­se­lig vildt kaos om­kring et ind­købs­cen­ter i Mün­chen, da en el­ler fle­re ger­nings­ma­end åb­ne­de ild og dra­eb­te mindst seks per­so­ner. Dan­ske Finn Poul­sen er di­rek­tør i Best­sel­ler-kon­cer­nen, der har tre bu­tik­ker i ind­købs­cen­te­ret. Han har va­e­ret i kon­takt med an­sat­te fra bu­tik­ker­ne.

»De måt­te lø­be for­bi dø­de men­ne­sker for at kom­me ud af cen­te­ret. En af ter­r­or­ri­ster­ne stod og skød få me­ter fra vo­res ONLY og Ja­ck&Jo­nes­bu­tik­ker,« op­ly­ser han til BT.

»In­de i by­en sid­der vo­res kol­le­ga­er sta­dig på po­li­tiets or­dre bag lå­ste dø­re på bu­tik­ker­nes kon­to­rer,« til­fø­jer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.