Dø­de men­ne­sker’

BT - - NYHEDER -

Og­så det nor­ske ae­g­te­par Ja­ne og Chri­sti­an Nil­sen var me­get ta­et på en af ger­nings­ma­en­de­ne.

De hav­de net­op for­ladt cen­tret og stod og ven­te­de på bus­sen, da hel­ve­de brød løs.

»Plud­se­lig hør­te vi folk be­gyn­de at gra­e­de og skri­ge in­de på McDo­nalds li­ge ved si­den af os,« forta­el­ler Ja­ne Nil­sen til den nor­ske avis VG.

Hun tog par­ret børn og løb mod sik­ker­hed, men hen­des mand un­der­søg­te, hvad der ske­te ved re­stau­ran­ten.

»Folk løb som ga­le ud fra McDo­nalds. En hel ha­er af men­ne­sker. Så kom der en ger­nings­mand ud, han tog en pi­stol frem og be­gynd­te at sky­de mod dem, der løb va­ek i frygt. Hel­dig­vis løb han i mod­sat ret­ning af, hvor vi stod,« ly­der det fra Chri­sti­an Nil­sen, der forta­el­ler til avi­sen, at han fik et hur­tigt kig på en af de i alt tre for­mode­de ger­nings­ma­end.

»Han hav­de mør­ke­brunt hår, je­ans og stri­bet t-shirt. Jeg vil tro, at han var i slut­nin­gen af 20er­ne el­ler be­gyn­del­sen af 30er­ne,« til­fø­jer han.

Fa­mi­li­en gem­te sig i en byg­ning i na­er­he­den, mens de ven­te­de på, at fa­ren skul­le dri­ve over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.