Sor­gen vil

BT - - NYHEDER -

STRESS-TIL­STAND 22. juli 2011 mi­ste­de hun sin blot 17-dat­ter Ida Be­at­he i den mas­sa­kre, der i alt ko­ste­de 69 børn, un­ge og voks­ne men­ne­sker li­vet, og som ef­ter­lod en lang ra­ek­ke på­rø­ren­de i dyb sorg.

Sid­ste år vi­ste en norsk un­der­sø­gel­se fra Sen­ter for Kri­sep­sy­ko­lo­gi i Ber­gen, at selv fi­re år ef­ter tra­ge­di­en var halv­de­len af fora­el­dre­ne til de dra­eb­te fra Utøya helt el­ler del­vist sy­ge­meld­te fra de­res job.

Iføl­ge kri­sep­sy­ko­log ved be­red­skabs­sty­rel­sen Hen­rik Lyng er tra­ge­di­en på Utøya et ty­de­ligt be­vis på, at ti­den ik­ke al­tid la­e­ger al­le sår.

»In­gen øn­sker at over­le­ve de­res eg­ne børn, og her er der ta­le om så man­ge un­ge men­ne­sker, der al­le mi­ste­de li­vet til en for­fa­er­de­lig ond-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.