Ik­ke Brei­vik

BT - - NYHEDER -

Det af­ha­en­ger af, hvor go­de vi er til at imø­de­kom­me og dis­ku­te­re ra­di­ka­li­se­ring og ek­stre­mis­me. Og så af­ha­en­ger det af, om vi lyk­kes med at vac­ci­ne­re den na­e­ste ge­ne­ra­tion mod ek­stre­mis­me, og forta­el­le dem, som ik­ke op­le­ve­de 22. juli, at det­te ik­ke er no­get, som kom­mer ude­fra, men og­så kan vok­se i vo­res eget hjem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.