Ja, tid med fa­mi­li­en skal pri­o­ri­te­res højt

BT - - NYHEDER -

DORT­HE BOE DANBJØRG

ti­den hen­syn til ar­bej­det frem for fa­mi­li­en. Hvis man lovsik­re­de, at fora­el­dre hav­de ret til at bli­ve hjem­me hos de­res børn, når bør­ne­ne blev sy­ge, så vil­le man si­ge, at det vig­tig­ste, fora­el­dre skul­le be­kym­re sig om, når de­res børn var sy­ge, var at bli­ve hjem­me og pas­se dem. Så er bar­net sygt i en uge, har man ret til at bli­ve hjem­me, og man skal ik­ke stres­se med at kom­me til­ba­ge på ar­bej­de.

DER ER HE­LE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.