Ci­ta­tet

BT - - NYHEDER -

Mar­gret­he Ves­ta­ger Jeg sy­nes, det er me­get, me­get uklart, hvad Dansk Fol­ke­par­ti står for i EUspørgs­må­le­ne. Det er som at søm­me bud­ding op på va­eg­gen og som glat håndsa­e­be, når man prø­ver at få hold på, hvad par­ti­et me­ner

EU’s kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er (R)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.