Kul­tur

BT - - NYHEDER -

Jes­per Bin­zer – D-A-D:

»Jeg er egent­lig en guld­fisk, når det kom­mer til at hu­ske så­dan nog­le ting. Og der er man­ge gen­ta­gel­ser her­hjem­me i Dan­mark. Men den se­ne­ste epi­so­de, hvor jeg fik gå­se­hud, og det sker ik­ke så tit, var i Lis­sa­bon, hvor pu­bli­kum lå­l­le­de ’Grow or Pay’-te­ma­et. Det var su­per fedt. Og det er fedt, når så­dan no­get sker i ud­lan­det, hvor vi og­så fle­re ste­der har en stor fan­ba­se.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.