Be­gra­vel­ser, nø­gen­crowdsur­fing og tam­po­ner

BT - - NYHEDER -

VILDT På årets Grøn­ne Kon­cer­ter er der man­ge sto­re dan­ske mu­sik­nav­ne og man­ge vil­de fans. Fans er en uund­va­er­lig del af at va­e­re mu­si­ker. Uden dem er man ik­ke no­get.

Fans er med til at gø­re kon­cer­ter til no­get helt spe­ci­elt, og de er og­så med til at gø­re mu­si­ker­nes liv me­re spa­en­den­de.

Men ik­ke al­le fa­nop­le­vel­ser er helt stan­dard. Og nog­le af dem er så spe­ci­el­le, at de sto­re stjer­ner ik­ke li­ge glem­mer dem med det sam­me.

Og dem kan du la­e­se me­re om her, hvor Suspekt, Mads Lan­ger, Sha­ka Lovel­ess, Jens Un­ma­ck, De ene­ste to, Ras­mus Wal­ter og Jes­per Bin­zer fra D-A-D fra Grøn Kon­cert i Kol­ding forta­el­ler om net­op de­res vil­de­ste fa­nop­le­vel­ser. Sha­ka Lovel­ess: »I marts i år var jeg på Born­holm og spil­le på min fød­sels­dag. Og da jeg gik ind igen til ek­stra­num­me­ret, da stod al­le i pu­bli­kum med et flag, og der var bagt ka­ge, og fle­re blandt pu­bli­kum hav­de skre­vet kort til mig. Det var ar­ran­gø­ren på ste­det, der hav­de stå­et for det. Det var vir­ke­lig fedt, og det har jeg ik­ke prø­vet før. Det var ret over­va­el­den­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.