Hur­tig på to hjul

BT - - NYHEDER -

Hur­tig ac­ce­le­ra­tion og størst mulig top­ha­stig­hed har al­tid va­e­ret en stor del af magi­en om­kring mo­tor­cyk­ler. Strø­jer Sam­lin­gen ved As­sens på Vest­fyn sa­et­ter tirs­dag 26. juli fo­kus på mo­tor­cyk­ler og ud­stil­ler nog­le af de hur­tig­ste gen­nem de sid­ste 50 år, inkl. den hur­tig­ste se­ri­e­pro­du­ce­re­de mo­tor­cy­kel i ver­den. For dem, der selv med­brin­ger en mo­tor­cy­kel, står et rul­le­felt klar til at ta­ge imod be­ta­ling. Her vil de kun­ne må­le, om de­res egen mo­tor­cy­kel fart­ma­es­sigt kan føl­ge med de me­get hur­ti­ge mo­tor­cyk­ler, som ud­stil­les om af­te­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.