’Så glad og bea­e­ret’

BT - - NYHEDER -

for ka­er­lig­he­den og støt­ten, som I al­tid vi­ser mig og al­tid har,« skriver Mø blandt an­det på In­s­ta­gram, hvor hun og­så ro­ser ca­na­di­ske Justin Bie­ber for sam­ar­bej­det.

»Jeg er så over­dre­vet bea­e­ret over at va­e­re med på et så dej­ligt num­mer med så unik­ke og fan­ta­sti­ske ar­ti­ster. Jeg ved na­e­sten ik­ke, hvad jeg skal si­ge, ud over at det er et su­per fø­lel­ses­ma­es­sigt øje­blik for mig, og at jeg fø­ler mig som den hel­dig­ste pi­ge på pla­ne­ten li­ge nu,« skriver hun. Ned­ta­el­ling på Twitter På det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram af­slø­re­de Justin Bie­ber sent tors­dag af­ten dansk tid, at han sam­men med den po­pu­la­e­re dan­ske san­ge­r­in­de

SO­LEN I DAG MÅNEN I DAG

og Ma­jor La­zer snart vil­le ud­gi­ve det nye num­mer, og ef­ter stjer­nens Twitter-pro­fil at døm­me er det no­get, han har set frem til.

I hvert fald del­te Bie­ber i fem ti­mer op til num­me­rets ud­gi­vel­se bil­le­der på det so­ci­a­le me­die af ham selv i koldt vand, mens hans tal­te ned til num­me­rets ud­gi­vel­se.

Det mu­si­kal­ske sa­m­ar­bej­de mel­lem Mø, Justin Bie­ber og Ma­jor La­zer blev an­non­ce­ret i maj, og num­me­ret er den før­ste sing­le fra Ma­jor La­zers kom­men­de al­bum.

Tid­li­ge­re har den fyn­s­ke san­ge­r­in­de, der ly­der det bor­ger­li­ge navn Ka­ren Ma­rie Aa­gaard Ør­sted An­der­sen, sam­ar­bej­det med Ma­jor La­zer om ’Le­an On’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.