ACK – SÅ­DAN DA

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det er me­get vig­tigt for os, at et frem­ti­digt Riis-Sei­er Wor­ld Tour hold har et mar­kant dansk isla­et, og det er der­for vo­res am­bi­tion med Nor Pro at byg­ge Dan­marks sta­er­ke­ste ta­lent­hold frem­over. Der er man­ge me­get dyg­ti­ge un­ge dan­ske ta­len­ter, og med Riis’ in­vol­ve­ring og en am­bi­tiøs plan for de kom­men­de år skal vi sik­re at til­tra­ek­ke de al­ler­bed­ste

LØRDAG 23. JULI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.