Rus­si­ske at­le­ter er stand­by før OL

BT - - DANMARTOKUS -

De 387 rus­si­ske OL-at­le­ter hol­der sig al­le i gang, så de er i top­form, hvis de får lov af Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité (IOC) til at del­ta­ge ved le­ge­ne i Bra­si­li­en, der be­gyn­der 5. au­gust – og­så selv om 68 rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re tors­dag fik be­sked fra den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol (CAS) om, at det er lov­ligt, at det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund (IAAF) kol­lek­tivt har ude­luk­ket dem fra al­le in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­cer.

Det er nu op til IOC at af­gø­re, om de 68 at­le­ti­ku­dø­ve­re og de re­ste­ren­de 319 rus­si­ske at­le­ter får lov til at del­ta­ge. IOC dis­ku­te­rer pro­ble­ma­tik­ken i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.