DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den ly­se som­mer­tid er og­så trans­fer­tid. Ik­ke en dag uden en ny mel­ding om, at en af de sto­re stjer­ner skif­ter klub, men skal man tro book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, så vil langt ho­ved­par­ten af de sto­re spil­le­re, som er ryg­tet va­ek, bli­ve i de­res nu­va­e­ren­de klub­ber.

Dmi­tri Pay­et var en af de sto­re pro­fi­ler ved EM og man­ge har talt om, at de helt sto­re klub­ber står klar med en gul­dran­det kon­trakt. Men man får blot od­ds 1,07 på, at han fort­sat er i West Ham, når trans­fer­vin­du­et luk­ker i.

Og­så EM-top­sco­rer An­to­i­ne Gri­ez­mann har va­e­ret ryg­tet va­ek fra At­le­ti­co Madrid, men hel­ler ik­ke han får en ny klub ud af EM-suc­ce­sen - idet man får 1,05 på, at han bli­ver i At­le­ti­co Madrid.

Hel­ler ik­ke Riy­ad Ma­hrez skal no­gen ste­der hen, idet man kun får od­ds 1,20 på, at han bli­ver i Lei­ce­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.