2 ,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tor­on­to FC le­ve­re­de sa­e­so­nens pin­lig­ste ind­sats, da man tab­te til San José - i de sid­ste 40 mi­nut­ter var man nem­lig to mand i over­tal, men end­te al­li­ge­vel med at kom­me fra kam­pen uden po­int, og det be­kra­ef­te­de kun de sto­re spil­le­ma­es­si­ge pro­ble­mer, som man har va­e­ret i på det se­ne­ste. DC Uni­ted gør det gan­ske pa­ent på frem­med gra­es, hvor man har hen­tet po­int i syv af sa­e­so­nens 10 ude­kam­pe, og ser man bort fra ne­der­la­get i Phila­delp­hia, har for­men va­e­ret gan­ske fin. Der­for gi­ver det ik­ke så me­get me­ning, at Tor­on­to FC er så sto­re fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.