1 ,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Es­b­jerg le­ve­re­de et elen­digt for­år, fy­re­de så tra­e­ner Jo­nas Dal og frem­stod om mu­ligt end­nu dår­li­ge­re i pre­mi­e­ren mod Brønd­by. Nu bli­ver der gi­vet­vis skif­tet en del ud i star­top­stil­lin­gen før den­ne kamp, men det aen­drer ik­ke på, at Es­b­jerg står for­an et langt og sejt tra­ek, før de igen er et hold, man kan sto­le på - og sik­kert er det, at Jes­per Laurid­sen er uden­for med en ska­de. FC Kø­ben­havn har mod­sat set skra­em­men­de sta­er­ke ud, og da de kun­ne spa­re kra­ef­ter mod Crus­a­ders og ik­ke har eu­ro­pa­ei­sk i midt­u­gen, kan de sat­se hårdt på suc­ces i af­ten.

Od­dset er fun­det hos Scan­dic Book­ma­kers

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.