’Jeg er ble­vet for gam­mel til P3s mu­sik’

Tour-va­ert Den­nis Rit­ter er be­sat af cy­kel­løb, men der er og­så tid til nyhe­der og mu­sik

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»En di­ger sag om den ame­ri­kan­ske me­die-man­ge­mil­li­o­na­er Wil­li­am Ran­dolph Hearst. Den kra­e­ver li­ge et par fri­da­ge el­ler ti.« ’Al­le pra­esi­den­tens ma­end’ om Wa­ter­ga­te og Nixons fald i 1974. Jeg er klart me­re til au­ten­ti­ske film end ren fik­tion, og ame­ri­kansk po­li­tik- og pra­esi­dent-hi­sto­rie in­ter­es­se­rer mig me­get.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.