Den­nis Rit­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

• Ik­ke i fa­mi­lie med cy­kel­ryt­ter Ole Rit­ter • Født: 8. september 1972 • Ud­dan­nel­se: Jour­na­list - Dansk Jour­na­list­højsko­le 2000 • TV2 Sport: Si­den 2004 • Adres­se: Fre­de­riks­berg • Fag­om­rå­der: Cy­kel­sport, hånd­bold, fodbold og kampsport • Ak­tu­el: Som kom­men­ta­tor for årets Tour de Fran­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.