UGENS APP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Navn: Til: Pris:

Yo­ga Stu­dio Ios, An­droid og Win­dows 29 kr. Yo­ga er godt for bå­de krop og sja­el. Yo­ga Stu­dio er en nem mu­lig­hed for at få din fa­vo­rit­tra­e­ner med på fe­ri­en, stu­e­gul­vet el­ler kon­to­ret. Her er 24 ti­mers vi­deo, men ba­re ro­lig, du kan nø­jes med bid­der, der pas­ser til ti­den, du har. Des­u­den kan du sam­men­sa­et­te din egen yo­ga­ti­me med di­ne fa­vo­rit­ter, el­ler øvel­ser der ram­mer li­ge pra­e­cis den kro­p­s­del, der tra­en­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.