Sa­ra Bla­e­del

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

• Født 6. au­gust 1964. • Dat­ter af kri­ti­ker og jour­na­list Leif Bla­e­del og sku­e­spil­ler An­ne­gret­he Nis­sen. • Op­vok­set i Hval­sø på Sja­el­land. Bor i dag i kar­tof­fel­ra­ek­ker­ne i Kø­ben­havn med sin søn. • En af Dan­marks bedst sa­el­gen­de kri­mi­for­fat­te­re. • Op­rin­de­ligt ud­dan­net tje­ner. Har ar­bej­det som jour­na­list på et uge­blad og si­de­lø­ben­de haft eget kri­mi­for­lag, Sa­ra B. • Ale­ne i Dan­mark har Sa­ra Bla­e­del solgt to mil­li­o­ner bøger - bl.a. se­ri­en om de­tek­ti­ven Lou­i­se Ri­ck. Hen­des se­ne­ste bog ’Be­de­man­dens dat­ter’ ud­kom i ju­ni i år og er før­ste bind i en tri­lo­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.